Martine Bijkerk

Martine adviseert over ondernemingsrechtelijke vraagstukken, waaronder op het gebied van structurering, governance, samenwerkingsverbanden waaronder joint ventures, en alle daarmee samenhangende contracten.

Martine treedt op als boardroom advisor en adviseert over het oplossen van geschillen, bijvoorbeeld door bemiddeling of bindend advies.

Martine was tot medio 2019 verbonden aan Houthoff waarvan meer dan 20 jaar als notaris / partner Corporate M&A.

Martine bekleedt ondermeer de volgende nevenfuncties:

  • Raadsheer-plaatsvervanger gerechtshof Amsterdam
  • Voorzitter bestuur Stichting John Adams Institute
  • Lid bestuur Stichting Behuizing Anne Frank Stichting